Hytyme s Zanadau Tumbledown

Hytyme's Zanadau Tumbledown
CGC RX
Bitch 12/18/86
Bred by Elaine Florio
Owned by Leslie Krupnikoff

Jo-El's Falcon Of Windstrom
Windstrom's Talyn
Misty Meadows Gemini OFA
Sire: Windstrom's Lone Wolf RXO
Sundown Over Shilo CD
Windstrom's Katja
Glenhart Gypsy Von Misty Meadows
Lucy's Bronco Edlu-Mibach RX
WGSDCI Ch. Windstrom's Saruman Von Finn CD TDI RX
Misty Meadows Gemini
Dam: Hytyme's Vixen RO
Montana Von Finn
WGSDCI Ch. Jo-El's Tezrha RX, OP OVC
WGSDCI Ch. Jo-El's Honey RX


The White German Shepherd Dog Museum